adblock statement

Efekt fotoelektryczny


Efekt fotoelektryczny

Według obecnie obowiązującej teorii, promień świetlny nie jest falą rozchodzącą się w przestrzeni, ale raczej zbiorem dyskretnych, skwantowanych paczek falowych (pakietów falowych) (fotonów), każda o energii hν, ale to jest tylko uproszczenie. Energia światła zależy od natężenia pola elektrycznego fali elektromagnetycznej. Częstotliwość fali elektromagnetycznej zależy od prędkości i przyspieszeń elektronów, które ją emitują. Im większa częstotliwość fali i ruchu elektronów, tym większe przyspieszenia działają na elektrony, a co za tym idzie większe jest natężenie pola elektrycznego fali elektromagnetycznej emitowanej przez elektrony.

efekt fotoelektryczny

efekt fotoelektryczny


efekt fotoelektryczny, zjawisko fotoelektryczne, zewnętrzne, fotoefekt, fotoemisja, wyjasnienie, fizyka, nauka,
powrót do góry
adblock statement