adblock statement

Fale materii


Fale materii de Broglie'a

Ze względu na Zasadę Nieoznaczoności Heisenberga
zasada nieoznaczoności Heisenberga
Nieokreśloność pomiaru położenia = Odległości międzycząsteczkowe

fale materii de Broglie'a

fale materii de Broglie'a


fale, materii, de Broglie'a, fala, materii,
powrót do góry
adblock statement