adblock statement

Promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru


promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru

Według obecnie obowiązującej teorii, elektrony w atomach zajmują tylko dozwolone poziomy energii i emitują promieniowanie tylko wtedy, gdy przeskakują między poziomami energetycznymi, ale to jest tylko uproszczenie. Każda przyspieszana naładowana cząstka emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Elektrony ciągle emitują i pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne. Sumując fale emitowane przez atom wodoru, możemy zauważyć, że źródłem są drgania wygasające.

promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru

promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru


promieniowanie, elektromagnetyczne, atomu, wodoru,
powrót do góry
adblock statement